صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
هزینه‌های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر است:

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 5 در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 800 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثات تحت تملک صندوق و 1 درصد از متوسط وزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار

 

کارمزد متولی

سالانه 2 در ده هزار (0.0002) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل600 میلیون ریال و حداکثر 1000میلیون ریال خواهد بود.

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه آنها مطابق با فاکتور ارسال شرکت نرم افزاری.

هزینه‌ ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار: مطابق با ابلاغیه های 12020090 و 12020099 سالانه به مبلغ 0.00005 از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف 5000 میلیون ریال

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

ندارد

-

کارمزد ابطال

ندارد

-