صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۰.۰۵۸ (۰.۶۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۰.۴۵۹ (۰.۱۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۲.۱۶ (۴.۷۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۶.۶۹۷ (۴.۵۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۱۳.۳۹۶ (۶.۶۱۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۲۷.۲۹۹ (۵.۵۱۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۲۲۷.۰۷ %۳۶۸۰.۵۱۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۲۴)% (۱۰.۱۶)%