صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۰.۰۵۴ (۰.۰۲۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۰.۳۸۱ (۰.۳۷۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۲.۱۱ (۳.۵۲۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۶.۴۹۸ %۲.۳۹۷
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۱۳.۰۸۸ %۶.۳۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۲۵.۸۳۵ %۲۴.۷۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ %۲۱۸.۵۳۶ %۳۶۹۷.۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۲۴)% (۱۰.۱۶)%