صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

1) صدور الکترونیکی از طریق تارنمای صندوق

- مراجعه به سایت صندوق 

- ثبت نام در صندوق ( ثبت نام در صندوق مستلزم ثبت نام در سامانه سجام است) و دریافت نام کاربری و رمز عبور

- انتخاب گزینه ورود به حساب کاربری

- انتخاب گزینه درخواست صدور

- انتخاب درخواست صدور از طریق پرداخت اینترنتی و ثبت نهایی 

- دریافت رسید درخواست صدور از طریق منوی لیست درخواست ها

2 ) صدور از طریق مراجعه حضوری و یا فیش

- مراجعه به یکی از شعب مدیر ثبت ( کارگزاری بانک انصار) و یا مراجعه به تارنمای صندوق و انتخاب گزینه صدور از طریق فیش

فرم پذیره نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
- ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
- واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر ثبت  رسید پذیره نویسی
- دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ثبت اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
- تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار گواهی سرمایه گذاری عادی
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

1) مراجعه به تارنمای صندوق

- انتخاب گزینه ابطال 

-وارد کردن تعداد ابطال و کد امنیتی و ثبت نهایی درخواست ابطال

2) ابطال از طریق مراجعه حضوری

- مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
- تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
- ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
- تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
- صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری