صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت۱۵:۳۰- تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت۱۵:۳۰- تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ صورتجلسه مجمع ۱۷ دی ۱۴۰۲- تمدید فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تایید صورتجلسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورتجلسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورتجلسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰- اصلاح بند ۲-۳امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۱۴صندوق سرمایه گذاری امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ صورتجلسه مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ صورتجلسه مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ صورتجلسه مجمع ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار- ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورتجلسه سالانه تغییرات مجمع ۲۸ بهمن۱۳۹۹ صندوق امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ بابت تغییر سقف کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ بابت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع ۸ دی ماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۸ دی ۱۳۹۹ بابت تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ تایید صورتجلسه مجمع ۲۹ شهریور۱۳۹۹ امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تایید سازمان جهت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تایید سازمان بابت مجمع امیدنامه ای تقسیم ذخیره تغییر ارزش سهام مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع تقسیم ذخیره تغییر ارزش سهام مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تایید سازمان بابت مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ - موافقت سازمان با تغیییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تایید صورتجلسه ۲۱ اسفند ۹۸ توسط سازمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۳ اسفند۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تایید صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد۹۸ صندوق امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع ۹ تیر ۹۸ صندوق امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تغییر صاحبان امضای صندوق امین انصار- صورتجلسه-روزنامه رسمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تغییر صاحبان امضای صندوق امین انصار- صورتجلسه-تایید سازمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تغییر صاحبان امضای صندوق امین انصار- صورتجلسه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تایید صورتجلسه افزایش سقف صندوق امین انصار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ صورتجلسه مجمع ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تاییدیه سازمان جهت افزایش سقف از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ مجمع ۲۶ آبان ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ مجمع ۱۴اسفند ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مجمع ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ مجمع ۸ اسفند ۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ مجمع ۰۵ آّبان ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ مجمع ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مجمع ۳ اسفند ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ مجمع ۲ شهریور ۱۳۹۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ مجمع ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ تغییرات امیدنامه