صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ تأمین سرمایه امین ۴,۰۰۰
۲ بانک سپه ۶,۰۰۰
تعداد کل ۱۰,۰۰۰