صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ تایید صورتجلسه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ صورتجلسه مجمع ۱۴ اسفند ساعت ۱۴ - مجمع سالیانه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۴ اسفند ساعت ۱۰ - تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تایید صورتجلسه مجمع ۲۷ شهریور۱۴۰۲- ساعت۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ مهر۱۴۰۲- ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ صورتجلسه مجمع ۲۷ شهریور ماه صندوق امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تایید صورتجلسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورتجلسه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴صندوق سرمایه گذاری امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -ساعت ۱۴:۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۱۴صندوق سرمایه گذاری امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین انصار-ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورتجلسه سالانه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۸ بهمن۱۳۹۹ صندوق امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ روزمه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع ۸ دی ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۸ دی ۱۳۹۹ بابت تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ رزومه مدیر ثبت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ روزمه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تایید صورتجلسه ۷ تیر ۱۳۹۹ توسط سازمان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تایید صورتجلسه ۴ تیر ۱۳۹۹ توسط سازمان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع تقسیم ذخیره تغییر ارزش سهام مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تایید سازمان بابت مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ روزمه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ - موافقت سازمان با تغیییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تایید صورتجلسه ۲۱ اسفند ۹۸ توسط سازمان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۳ اسفند۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورتجلسه مجمع ۳ اسفند ۹۸ صندوق امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ صورتجلسه اساس‌نامه ای تایید شده مجمع ۱۶ دی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد۹۸ صندوق امین انصار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مصوبات مجمع ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تایید مجمع ۱۹ اسفند ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تایید مجمع ۱۹ شهریور ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ مجمع ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مجمع ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه