صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۳.۱۹ (۰.۶۸) ۹,۶۰۰,۰۰۰ (۹۱.۶۲)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۳.۲۱ ۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۳.۲۱ ۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۳.۲۱ (۰.۲۷) ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (۶۲.۴۴)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۳.۲۱ ۰.۱۵ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۷۵.۵۴
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۳.۲۱ ۰.۷۹ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸.۱۷
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۳.۲۱ (۰.۱۲) ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (۳۵.۶۶)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۳.۲۲ (۰.۸۵) ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (۹۵.۵۹)
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۳.۲۱ ۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۳.۲۲ ۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۳.۲۲ (۰.۲۷) ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (۶۲.۲۷)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۳.۲۴ ۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۳.۱۷ ۰ ۸,۷۲۰,۰۰۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۳.۱۷ (۰.۳۱) ۸,۸۰۰,۰۰۰ (۶۷.۲۵)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۳.۱۵ ۰.۳۸ ۸,۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۴.۳۵
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۳.۱۷ ۰ ۸,۹۲۰,۰۰۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۳.۱۷ ۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۳.۱۷ ۰.۷۸ ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲.۵۳
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳.۱۷ ۰.۵۷ ۸,۹۶۰,۰۰۰ ۶۹۷.۸۶