صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۵,۱۴۸,۵۷۰ ۲۱,۲۳۳ ۳۲۱,۶۴۹,۵۸۶,۸۱۰ ۲۸.۰۷
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ ۲۱,۲۳۳ ۳۲۵,۲۳۸,۱۷۶,۱۴۰ ۲۸.۰۷
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴,۹۷۰,۰۱۵ ۱۹,۸۶۴ ۲۹۷,۳۶۴,۳۷۷,۹۶۰ ۲۸.۰۹
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۳,۹۸۵,۱۲۴ ۲۰,۵۴۸ ۲۸۷,۳۶۶,۳۲۷,۹۵۲ ۲۸.۰۸
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۴,۱۹۹,۴۵۸ ۲۰,۵۴۸ ۲۹۱,۷۷۰,۴۶۲,۹۸۴ ۲۸.۰۸
۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱۶,۱۰۴,۱۹۰ ۲۰,۵۴۹ ۳۳۰,۹۲۵,۰۰۰,۳۱۰ ۲۸.۰۸
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۲,۸۰۵,۴۹۰ ۲۰,۵۴۷ ۲۶۳,۱۱۴,۴۰۳,۰۳۰ ۲۸.۰۸
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱۲,۷۱۲,۳۷۵ ۲۰,۵۴۸ ۲۶۱,۲۱۳,۸۸۱,۵۰۰ ۲۸.۰۸
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱۳,۲۸۲,۷۹۳ ۲۱,۲۳۳ ۲۸۲,۰۳۳,۵۴۳,۷۶۹ ۲۸.۰۷
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱۱,۵۷۲,۶۴۷ ۲۱,۲۳۳ ۲۴۵,۷۲۲,۰۱۳,۷۵۱ ۲۸.۰۷
«12345678910...»