صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۴,۱۹۹,۴۵۸ ۲۰,۵۴۸ ۲۹۱,۷۷۰,۴۶۲,۹۸۴ ۲۸.۰۸
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱۶,۱۰۴,۱۹۰ ۲۰,۵۴۹ ۳۳۰,۹۲۵,۰۰۰,۳۱۰ ۲۸.۰۸
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۲,۸۰۵,۴۹۰ ۲۰,۵۴۷ ۲۶۳,۱۱۴,۴۰۳,۰۳۰ ۲۸.۰۸
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱۲,۷۱۲,۳۷۵ ۲۰,۵۴۸ ۲۶۱,۲۱۳,۸۸۱,۵۰۰ ۲۸.۰۸
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱۳,۲۸۲,۷۹۳ ۲۱,۲۳۳ ۲۸۲,۰۳۳,۵۴۳,۷۶۹ ۲۸.۰۷
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱۱,۵۷۲,۶۴۷ ۲۱,۲۳۳ ۲۴۵,۷۲۲,۰۱۳,۷۵۱ ۲۸.۰۷
۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۳,۱۲۷,۴۶۵ ۲۱,۲۳۳ ۲۷۸,۷۳۵,۴۶۴,۳۴۵ ۲۸.۰۷
۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱۳,۱۹۹,۸۳۵ ۲۴,۴۱۳ ۳۲۲,۲۴۷,۵۷۱,۸۵۵ ۳۲.۸۴
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۳,۸۵۲,۷۴۰ ۱۷,۸۳۶ ۲۴۷,۰۷۷,۴۷۰,۶۴۰ ۲۳.۱۴
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱۴,۰۴۵,۷۰۶ ۱۷,۸۳۷ ۲۵۰,۵۳۳,۲۵۷,۹۲۲ ۲۳.۱۴
«12345678910...»