صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 17 دی 1402- تمدید فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 17 دی 1402- تمدید فعالیت صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست