صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه 17 دی صندوق سرمایه گذاری امین انصار- تمدید فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه تایید صورتجلسه 17 دی صندوق سرمایه گذاری امین انصار- تمدید فعالیت صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست