صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت۱۵:۳۰- تغییر متولی صندوق
منبع -
مقدمه تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ اسفند ساعت۱۵:۳۰- تغییر متولی صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست