صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود منتهی به 15 خرداد صندوق سرمایه گذاری امین انصار امروز واریز می گردد.
منبع -
مقدمه سود منتهی به 15 خرداد صندوق سرمایه گذاری امین انصار امروز واریز می گردد.
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند سود منتهی به 15 خرداد 1403 با ضریب بازدهی 21.233 ریال به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد. همچنین پیرو ابلاغیه شماره 12020112 بابت پرداخت سود، 2 درصد از محل ذخیره ارزش سهام نیز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد .مطابق با محاسبات انجام شده نرخ سود پرداختی صندوق در خرداد 1403 معادل 27 درصد می باشد.

پیوست